• Wireless 802.11a/b/g/n/ac  , Bluetooth, backlist keyboard,Touchscreen
 • Camera , Thunderbolt ™ 3 (USB-C ™ ) Cổng USB 3.0 x2 (SuperSpeed)..
 • Razer 45W,53.6 WHr
 • Windows 10 Home 64 
 • Nhập từ Mỹ – Made in China
 • Brand New – Full Box – Nguyên SEAL
 • Bảo hành 12 Tháng – Hỗ trợ cài đặt phần mềm
 • " />
 • Wireless 802.11a/b/g/n/ac  , Bluetooth, backlist keyboard,Touchscreen
 • Camera , Thunderbolt ™ 3 (USB-C ™ ) Cổng USB 3.0 x2 (SuperSpeed)..
 • Razer 45W,53.6 WHr
 • Windows 10 Home 64 
 • Nhập từ Mỹ – Made in China
 • Brand New – Full Box – Nguyên SEAL
 • Bảo hành 12 Tháng – Hỗ trợ cài đặt phần mềm
 • ">
 • Wireless 802.11a/b/g/n/ac  , Bluetooth, backlist keyboard,Touchscreen
 • Camera , Thunderbolt ™ 3 (USB-C ™ ) Cổng USB 3.0 x2 (SuperSpeed)..
 • Razer 45W,53.6 WHr
 • Windows 10 Home 64 
 • Nhập từ Mỹ – Made in China
 • Brand New – Full Box – Nguyên SEAL
 • Bảo hành 12 Tháng – Hỗ trợ cài đặt phần mềm
 • ">

  Xem tất cả 2 kết quả